תסמונות פרקינסוניות

אבחנה מבדלת של פרקינסוניזם

חולים המגיעים עם סימפטומים של איטיות, נוקשות, רעד, הפרעות הליכה ונפילות אינם בהכרח חולים במחלת פרקינסון. אבחנה מבדלת של פרקינסוניזם (שילוב של נוקשות, איטיות, רעד וחוסר יציבות) רחבה וכוללת:

מחלת פרקינסון

תסמונות פרקינסון פלוס- בין תסמונות פרקינסון פלוס נכללות התסמונות הבאות:

  1. Progressive Supranuclear Palsy  – PSP
  2. Multi System Atrophy  – MSA
  3. Corticobasal Degeneration  – CBD

פרקינסוניזם משני לטיפול תרופתי- נטילת תרופות מקבוצת נוירולפטיקה ותרופות החוסמות את הרצפטור לדופאמין עשויות לגרום לפרקינסוניזם על רקע תרופתי.

גם תרופות נוגדות פרכוס (כגון דפלפט) עשויות לגרום להופעת רעד, איטיות ונוקשות שיכולות להחשיד למחלת פרקינסון

פרקינסוניזם משני לתהליך תופס מקום (תהליכי גידוליים, דלקתיים וזיהומיים) בגרעיני הבסיס

פרקינסוניזם על רקע וסקולרי- עקב אוטמים מוחיים המערבים את גרעיני הבסיס במוח עשויה להתפתח תסמונת פרקינסונית.

Normal pressure hydrocephalus – תסמונת המתבטאת בהפרעת הליכה, שינויים קוגניטיביים והפרעה בשליטה על שתן בשילוב עם הדמיה מוחית המדגימה הרחבת חדרים. תסמונת זאת עשויה להגיב היטב לניקוז נוזל שדרה. יש צורך בביצוע ניקור מותני עם הוצאת נוזל ובהתאם לתגובה לטיפול נשקל הצורך בניתוח להכנסת נקז קבוע שינקז את הצטברות הנוזלים.

רעד ראשוני- אופייני שקיים רעד בידיים דו"צ, בעיקר רעד תנוחתי ובפעולה ללא מרכיבים נוספים של נוקשות או איטיות. לעיתים קיימת הפרעת הליכה קלה בחולים אלו.